Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Ers mis Mai 2022 mae cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd Aml-leoliad (maen nhw hefyd eu galw’n cyfarfodydd hybrid) a lle bo modd, yn cael eu ffrydio'n fyw.

Gallwch chi weld y cyfarfodydd sydd wedi'u harchifo a'r cyfarfodydd sydd i ddod ar ein gwefan bwrpasol isod.

GWYLIO AR-LEIN

Ar gyfer cyfarfodydd a gafodd eu cynnal rhwng Mehefin 2020 ac Ebrill 2022, a chyfarfodydd dilynol gafodd eu cofnodi ac na chawson nhw eu ffrydio'n fyw, mae modd eu gweld isod.