Blaenraglen Waith

Mae’n ofynnol i bob pwyllgor craffu gynhyrchu a chyhoeddi rhaglen waith wedi’i chynllunio o’r enw ‘Blaenraglen Waith’ ar gyfer pob blwyddyn y Cyngor . Mae amlinelliad o’r gwaith a fydd yn cael ei wneud gan bob pwyllgor craffu yn cael ei gyhoeddi gyda’r pecyn agenda ar gyfer pob cyfarfod pwyllgor craffu.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael gwybod mwy.

Gall aelodau o’r cyhoedd wneud sylwadau ac awgrymiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio ar y dudalen ‘Cymryd rhan yn y broses graffu’ 

Cysylltwch â ni