Maer

Cllr-Julian-Simmonds.jpg

Maer Caerffili – y Cynghorydd Julian Simmonds

Mae Julian Simmonds wedi'i gyhoeddi fel Maer newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Derbyniodd Julian, sy'n cynrychioli ward Crosskeys, y swydd pennaeth dinesig yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor neithiwr (nos Iau 9 Mai).

Dywedodd y Cynghorydd Julian Simmonds, “Mae'n anrhydedd ac yn fraint i wasanaethu fel Maer y Fwrdeistref Sirol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Rydw i'n edrych ymlaen at gofleidio'r rôl a chwrdd â chynifer o drigolion â phosibl mewn achlysuron dinesig a ledled ein cymunedau."

Y Dirprwy Faer yw'r Cynghorydd Dawn Ingram-Jones, sy'n cynrychioli ward Aberbargod a Bargod.

Fe wnaeth y Cyngor hefyd gytuno i benodi Aelod Llywyddol (a Dirprwy Aelod Llywyddol) i strwythur y Cyngor. Bydd y Cynghorydd Colin Gordon yn gweithredu fel Aelod Llywyddol a'r Cynghorydd Liz Aldworth fel Dirprwy Aelod Llywyddol.

Bydd yr Aelod Llywyddol yn gyfrifol am swyddogaethau gweinyddol fel rôl Cadeirydd y Cyngor, gan gynnwys cadeirio cyfarfodydd y Cyngor llawn a sicrhau bod cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn unol â chyfansoddiad y Cyngor. 

Bydd ychwanegu Aelod Llywyddol yn caniatáu i’r Maer weithredu fel pennaeth seremonïol y Cyngor a chynrychioli'r Cyngor yn yr holl ddigwyddiadau dinesig a seremonïol. 

Meiri Blaenorol Caerffili

 • 2023 - Mike Adams
 • 2022 - Elizabeth M. Aldworth
 • 2020 - Carol Andrews
 • 2019 - Julian Simmonds
 • 2018 - Michael Adams
 • 2017 - John Bevan
 • 2016 - Dianne Price
 • 2015 - Leon Gardiner
 • 2014 - David Carter
 • 2013 - Michael Gray
 • 2012 - Gaynor Oliver
 • 2011 - Vera Jenkins
 • 2010 - James Fussell
 • 2009 - John Evans
 • 2008 - Anne Collins
 • 2007 - Allen Williams
 • 2006 - Elizabeth Aldworth

 

Contact us