Hysbysiadau preifatrwydd ysgolion

Mae hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi esboniad o sut y bydd sefydliad yn defnyddio'ch gwybodaeth, gan gynnwys:

  • Pam mae angen yr wybodaeth
  • Â phwy fydd yr wybodaeth yn cael ei rhannu
  • Am ba mor hir y bydd yr wybodaeth yn cael ei chadw

Er bod ysgolion yn y Fwrdeistref Sirol yn sefydliadau ar wahân i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, mae gennym ni gytundeb â nifer o ysgolion i ddarparu cymorth o ran materion Llywodraethu Gwybodaeth. Mae hyn yn cynnwys darparu Hysbysiadau Preifatrwydd.

Darllenwch y rhestr o ysgolian sy'n dod o dan y cytundeb hwn.

Isod mae dolenni i Hysbysiadau Preifatrwydd yr ysgolion hyn:

Contact us