Lwfansau a threuliau cynghorwyr 2022 - 2023

Cyflog Uwch - Aelodau'r Gweithrediaeth

Dechreuodd aelodau gyda seren yn erbyn eu henw eu swyddi ar 8 Mai 2022; mae cyflogau pob aelod arall yn rhedeg o 1 Ebrill 2022.

Enw'r Cynghorydd

Swyddogaeth neu Deitl

Cyflog Uwch - Aelodau'r Gweithrediaeth*

Cyfraniadau Pensiwn 

Carol Andrews

Aelod Cabinet

£32,589.65

£1,955.37

Shayne Cook

Aelod Cabinet

£33,216.69

-

Donna Cushing

Cynghorydd a cadeirydd craffu

£25,101.66

£1,506.14

Tudor Davies MBE

Cynghorydd a cadeirydd craffu

£25,101.66

-

Elaine E Forehead         

Aelod Cabinet

£31,496.80

-

Nigel George           

Aelod Cabinet

£33,216.69

-

Gary Johnston       

Cynghorydd a cadeirydd craffu

£24,179.81

£1,450.84

Philippa Leonard   

Aelod Cabinet

£31,496.80

£1,530.90

Chris Morgan*

Aelod Cabinet

£29,990.48

-

Sean Morgan       

Arweinydd

£51,189.38 

£3,071.36

Teresa Parry

Cynghorydd a cadeirydd craffu

£25,101.66

£1,506.14

James Pritchard      

Dirprwy Arweinydd

£38,616.53

£2,316.99

Roy Saralis     

Cynghorydd/Cadeirydd Cynllunio

£25,101.66

-

Julian Simmonds          

Aelod Cabinet

£32,418.65

£1,945.11

Eluned Stenner       

Aelod Cabinet

£33,216.69

£1,360.80

Andrew Whitcombe

Cynghorydd a cadeirydd craffu

£25,899.70

-

Lindsay G Whittle        

Arweinydd Prif wrthblaid 

£24,179.81

£1,450.84

Walter Williams

Cynghorydd/Cadeirydd trwyddeu

£24,179.81

£1,450.84

Cyflog Dinesig

Enw'r Cynghorydd

Swyddogaeth neu Deitl

Cyflog Dinesig

Cyfraniadau Pensiwn 

Elizabeth M Aldworth      

Cynghorydd a Maer 

£32,589.65

£1,955.37

Michael Adams     

Cynghorydd a dirprwy faer 

£19,792.43

-

Cyflog Sylfaenol

Enw'r Cynghorydd

Swyddogaeth neu Deitl

Cyflog Sylfaenol*

Cyfraniadau Pensiwn 

Alan P Angel     

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Charlotte Bishop

Cynghorydd

£16,545.03

£983.68

Anne Broughton-Petit*

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Marina Chacon-Dawson*

Cynghorydd

£15,038.71

£756.00

Robert Chapman*     

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Pat Cook*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Carl Cuss

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Nigel Dix

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Greg Ead*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Colin Elsbury   

Cynghorydd

£16,443.55

£986.61

Gary Enright*

Cynghorydd

£15,038.71

£84.00

Kevin Etheridge

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Mark A Evans       

Cynghorydd

£16,394.66

-

Andrew Farina-Childs

Cynghorydd

£16,394.66

-

Christine Forehead    

Cynghorydd

£16,394.66

-

James Fussell

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Ann Gair

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Colin Gordon

Cynghorydd

£18,264.92

£1,095.90

David Harse        

Cynghorydd

£16,394.66

-

Teresa Heron*

Cynghorydd

£15,038.71

£504.00

Adrian Hussey

Cynghorydd

£16,394.66

-

Dawn Ingram-Jones*

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Martyn P James        

Cynghorydd

£16,394.66

-

Leeroy Jeremiah

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Jan Jones*

Cynghorydd

£15,038.71

£420.00

Steve Kent

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Arianna K Leonard         

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Colin Mann

Cynghorydd

£17,466.88

-

Amanda McConnell*

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Brenda Miles

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Bob Owen

Cynghorydd

£16,545.03

£992.70

Lisa M Phipps          

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Mansel Powell*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Denver W Preece        

Cynghorydd

£16,394.66

-

Dianne Price     

Cynghorydd

£16,394.66

-

Haydn Pritchard*

Cynghorydd

£15,038.71

£420.00

Judith Pritchard*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Jo Rao*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Janine Reed*

Cynghorydd

£15,038.71

£840.00

John Roberts

Cynghorydd

£16,394.66

-

Jim Sadler*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Jon Scriven

Cynghorydd

£16,394.66

-

Steve Skivens

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

John Taylor     

Cynghorydd

£16,394.66

£983.68

Carl Thomas

Cynghorydd

£16,394.66

-

Jon Scriven

Cynghorydd

£16,394.66

-

Shane Williams*

Cynghorydd

£15,038.71

-

Jill Winslade*

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Kristian Woodland*

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Ceri Wright*

Cynghorydd

£15,038.71

£902.32

Costau Teithio

Mewn rhai achosion mae hawliadau teithio yn ymwneud â mynychu cyrsiau hyfforddi.

Enw'r Cynghorydd

Swyddogaeth neu Deitl

Costau Teithio

 Costau Cynhaliaeth 

Anne Broughton-Petit*

Cynghorydd

£18.00

-

Marina Chacon-Dawson*

Cynghorydd

£79.28

-

Shayne Cook

Cynghorydd

£42.03

-

Greg Ead*

Cynghorydd

£35.64

-

Kevin Etheridge      

Cynghorydd

£464.50

£69.14

Chris Morgan*    

Aelod Cabinet

£166.05

-

Sean Morgan          

Arweinydd

£93.60

-

Bob Owen

Cynghorydd

£116.10

-

James Pritchard

Dirprwy Arweinydd

£206.45

-

Taliadau oddi wrth gyrff cyhoeddus eraill

Enw'r Cynghorydd

Swyddogaeth neu Deitl

Enw'r corff cyhoeddus

Swm a dalwyd

Marina Chacon-Dawson

Cynghorydd

Panel Heddlu a Throseddu Gwent

£852.72

Tudor Davies MBE

Cynghorydd a cadeirydd craffu

Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru

£1,951.69

Colin Elsbury        

Cynghorydd

Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru

£2,340.45

Christine Forehead     

Cynghorydd

Panel Heddlu a Throseddu Gwent

£6,40.40

Adrian Hussey

Cynghorydd

Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru

£2,340.45

Colin Mann

Cynghorydd

Panel Heddlu a Throseddu Gwent

£630.00

Ceri Wright

Cynghorydd

Gwasanaeth Tan ac Achub De Cymru

£1,697.81

Enw Aelog Cyfetholedig

Enw Aelog Cyfetholedig

Pwyllgor 

Cyfanswm Lwfans a delir

Costau Teithio

P Brunt

Pwyllgor Safonau

£402.00

-

M Western

Pwyllgor Craffu Addysg

£630.00

-

V Pearson

Pwyllgor Llywodraethu ac archwilio

£1,092.00

£13.50

T Millington

Pwyllgor Craffu Addysg

£400.00

-

L Rees

Pwyllgor Llywodraethu ac archwilio

£1,260.00

£270.35

N Yates

Pwyllgor Llywodraethu ac archwilio

£1,133.00

-