FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Safonau Gwasanaethau Cwsmer

Mae cyngor bwrdeistref sirol Caerffili yn darparu ystod eang o wasanaethau amrywiol sy'n caniatau mynediad atynt gan bobl o bob oed a gallu - 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Mae ein gwahanol adrannau'n ymdrin â phob agwedd ar ddarparu gwasanaethau o'r crud i'r bedd ac rydym o'r farn bod ein cwsmeriaid wrth wraidd ein busnes.

Rydym yn darparu addysg, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, hamdden, llyfrgelloedd, ailgylchu, diogelu'r cyhoedd, twristiaeth, cynllunio, tai, trafnidiaeth gyhoeddus yn ogystal â'r gwasanaethau cefnogi allweddol eraill sy'n cadw'r sefydliad yn rhedeg.

Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o safon i'n holl gwsmeriaid, mae gennym set newydd o Safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol.

Bydd gofyn i staff ar bob lefel ar draws y sefydliad adlewyrchu'r safonau hyn ym mhopeth mae nhw’n ei wneud.

Safonau Gwasanaethau Cwsmer Corfforaethol (PDF)