Blaenraglen Waith

Mae disgwyl i  bwyllgor craffu gynhyrchu a chyhoeddi rhaglen wedi’i chynllunio o waith o’r enw ‘Blaenraglen Waith’ bob blwyddyn Cyngor. Bydd amlinelliad o’r gwaith a gynhelir gan bob pwyllgor craffu ar gael i’r cyhoedd, a byddant yn cael cyfle i wneud sylwadau a gwneud unrhyw awgrymiadau.

Cliciwch ar y dolenni canlynol i gael gwybod mwy.

Cysylltwch â ni