Ymgynghoriadau Ysgol

Yn unol â gweithdrefnau a gynhwysir yn y Côd Trefniadaeth Ysgolion (2013) mae’r Awdurdod Lleol yn ymgynghori ar y cynnig i gau Y Ganolfan Adnoddau Arbenigol/Canolfan Cynhwysiant yn Ysgol Trecelyn.  Gellir dod o hyd i’r ddogfen ymgynghori ar y dudalen hon.

Ymatebwch i’r ymgynghoriad naill ai drwy gwblhau’r holiadur neu drwy ysgrifennu at Keri Cole, Prif Swyddog Addysg, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG neu drwy ebost at ymgynghoriadysgolion@caerffili.gov.uk

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)