Ysgol Lewis i Ferched a Ysgol Lewis Pengam

Ysgol Lewis i Ferched- Oakfield St, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7WW
Ysgol Lewis Pengam-  Gilfach, Pengam, Bargod CF81 8LJ

Lewis School

Cynnig

Mae'r cynnig yn ceisio cau Ysgol Lewis i Ferched a gwneud newid rheoledig i Ysgol Lewis Pengam i newid o un rhyw i gyd-addysg o fis Medi 2025.

Byddai safle Ysgol Lewis i Ferched yn cael ei gadw fel darpariaeth i Ysgol Lewis Pengam i reoli'r cyfnod pontio dros nifer o flynyddoedd. (ac felly’n lleihau’r effaith ar ddisgyblion sy’n sefyll arholiadau a galluogi integreiddio staff a disgyblion dros gyfnod priodol o amser).

Cam Ymgynghori: Ar y gweill
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Medi 2025

Newyddion Diweddar

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk