Bargen Ddinesig ar gyfer Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

Mae Cytundeb Ddinesig Caerdydd yn gytundeb rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a'r deg awdurdod lleol sy'n rhan o Cytundeb Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd, a bydd yn gweld buddsoddiad sylweddol yn yr ardal.

Fel rhan o hyn, mae Comisiwn Twf a Chystadleugarwch yn cynnal adolygiad manwl o economi’r rhanbarth a bydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â sut i ddatblygu'r ardal.

Mae'r Comisiwn yn cynnal rhaglen o weithgareddau ymchwil yn ystod yr haf a'r hydref, gan gynnwys ymgynghoriadau, gweithgareddau grŵp a gwrandawiadau. Mae'r arolwg byr hwn yn rhan o'r gwaith hwnnw. Anogir pawb ar y rhanbarth i ymateb.

Ymgynghoriad Prifddinas Ranbarth Caerdydd Comisiwn Twf a Chystadleugarwch

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)