Polisi Cludiant Cynorthwyol y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Rydym yn chwilio am adborth ein cwsmeriaid ar ein polisi cludiant drafft. Mae'r polisi hwn wedi'i ysgrifennu yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru), sy'n nodi'r ddyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i hyrwyddo annibyniaeth pobl a datblygu rhwydweithiau lleol a chymunedol.

Mae eich barn ar hyn yn bwysig iawn i ni a byddem yn ddiolchgar pe gallech dreulio ychydig o amser i lenwi'r arolwg byr isod erbyn dydd Gwener 22 Medi 2017.

Os hoffech ragor o wybodaeth, gallwch gysylltu â ni mewn un o'r ffyrdd canlynol:

Privacy Notice

Hysbysiad preifatrwydd ymgynghoriadau ac arolygon (PDF)