Mabwysiadu Priffordd -The Uplands

Teitl

Mabwysiadu Priffordd -The Uplands

Dyddiad agor

30/03/2022

Dyddiad cau

30/04/2022

Trosolwg

Mabwysiadu priffordd

Pam rydym yn ymgynghori?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cynnig mabwysiadu'r darn o ffordd dan yr enw The Uplands.

Dogfennau

Ffyrdd o fynegi eich barn

Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r hysbysiad arfaethedig, ynghyd â'r rheswm dros wneud hynny, drwy e-bostio BarrygJ@caerffili.gov.uk.

Ymholiadau

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan yr adran Gweithrediadau Priffyrdd drwy ffonio 01495 235718 neu e-bostio BarrygJ@caerffili.gov.uk..

Dyddiad disgwyliedig y canlyniadau

30/04/2022

Canlyniadau disgwyliedig

Oni bai bod gwrthwynebiadau, mae disgwyl y bydd y briffordd yn cael ei mabwysiadu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.