Ysgol Gynradd Plasyfelin

Heol Caenant, Caerffili, CF83 3FP

Plasyfelin Primary School

Cynnig

Ysgol newydd a mwy o faint newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin i’w lleoli ar dir presennol safle’r ysgol bresennol i gynnwys mwy o lety ar gyfer hyd at 420 o ddisgyblion ynghyd â darpariaeth feithrin a chwaraeon amlddefnydd ychwanegol a chyfleusterau sydd ar gael i’r ysgol eu defnyddio a gymuned ehangach.

Y datblygiad fydd yr Ysgol Sero Net gyntaf yn y Fwrdeistref.

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Ar y gweill
Contractwr: Benderfynu
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Gwanwyn 2026

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk