FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgol Gynradd Plasyfelin

Heol Caenant, Caerffili, CF83 3FP

Plasyfelin Primary School

Cynnig

Ysgol newydd a mwy o faint newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Plasyfelin i’w lleoli ar dir presennol safle’r ysgol bresennol i gynnwys mwy o lety ar gyfer hyd at 420 o ddisgyblion ynghyd â darpariaeth feithrin a chwaraeon amlddefnydd ychwanegol a chyfleusterau sydd ar gael i’r ysgol eu defnyddio a gymuned ehangach.

Y datblygiad fydd yr Ysgol Sero Net gyntaf yn y Fwrdeistref.

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Ar y gweill
Contractwr: Benderfynu
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Gorffennaf 2024

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk