Ysgol Iau Llancaeach & Ysgol Fabanod Llanfabon

Bryncelyn, Nelson, Treharris CF46 6HL Llancaeach Junior & Llanfabon Infants School

Cynnig

Cyfuno Ysgol Iau Llancaeach ac Ysgol Fabanod Llanfabon trwy ehangu ac adnewyddu safle presennol Ysgol Fabanod Llanfabon i gynnwys y ddarpariaeth Ysgol Gynradd 3-11 newydd gyda lleoedd i 275 o ddisgyblion a meithrinfa

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Ar y gweill
Contractwr: I'w benderfynu
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Gwanwyn 2026

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk