Canolfan i Ddysgwyr Agored i Niwed

Fford Coed Cae Ddu, Pontllanfraith, Coed Duon NP12 2YB

Pupil Referral Unit

Cynnig

Addasu ac adnewyddu adeliad yr hen ysgol ramadeg ar hen safle Ysgol Uwchradd Ponttlan-fraith a datblygu darpariaeth a chyfleusterau chwaraeon pwrpasol i ddisgyblion a fydd hefyd ar gael i'r gymuned ehangach y tu allan i oriau ysgol.

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Ar y gweill
Contractwr: I'w benderfynu
Dyddiad cwblhau arfaethedigAwst 2024

Dogfennau allweddol:

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk