Ysgol A Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod

Heol Caerffili, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7XW Trinity Fields Special School & Resource Centre

Cynnig

Estyniad deulawr newydd i Ysgol a Chanolfan Adnoddau Trinity Fields ar gyfer 80 o ddisgyblion ychwanegol gyda chyfleusterau ychwanegol at ddefnydd yr ysgol a'r gymuned ehangach.

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Ar y gweill
Contractwr: I'w benderfynu
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Medi 2024

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk