FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Ysgol A Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod

Heol Caerffili, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7XW Trinity Fields Special School & Resource Centre

Cynnig

Estyniad deulawr newydd i Ysgol a Chanolfan Adnoddau Trinity Fields ar gyfer 80 o ddisgyblion ychwanegol gyda chyfleusterau ychwanegol at ddefnydd yr ysgol a'r gymuned ehangach.

Prosiect Ariannu: Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy
Cam Ymgynghori: Cyflawn

Cam Cynllunio: Ar y gweill
Contractwr: I'w benderfynu
Dyddiad cwblhau arfaethedig: Medi 2024

Dogfennau allweddol

Recordiadau

Ymholiadau

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Ysgolion yr 21ain Ganrif)
Gyfarwyddiaeth Addysg a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG

Ebost: ysgolionyr21ainganrif@caerffili.gov.uk