FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Argyfyngau y tu allan i oriau

Ein prif oriau busnes yw rhwng 8.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a 4.30pm ar ddydd Gwener. Rydym ar gau ar wyliau banc.

Os oes gennych argyfwng y tu allan i'r oriau hyn na all aros tan y diwrnod gwaith nesaf gallwch gysylltu â'n rhif ffôn argyfwng 01443 875500.

Ar gyfer argyfyngau sy'n ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol, cysylltwch â Thîm Dyletswydd Argyfwng De-ddwyrain Cymru.

Hysbysiad Preifatrwydd Ystafell Reoli y Tu Allan i Oriau (PDF)