Argyfyngau y tu allan i oriau

Ein prif oriau busnes yw rhwng 8.30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30am a 4.30pm ar ddydd Gwener. Rydym ar gau ar wyliau banc.

Os oes gennych argyfwng y tu allan i'r oriau hyn na all aros tan y diwrnod gwaith nesaf gallwch gysylltu â'n rhif ffôn argyfwng 01443 875500.

Ar gyfer argyfyngau sy'n ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol, cysylltwch â Thîm Dyletswydd Argyfwng De-ddwyrain Cymru.

Hysbysiad Preifatrwydd Ystafell Reoli y Tu Allan i Oriau (PDF)