Ymholiadau’r Cyfryngau 


Mae’r Tîm Cyfryngau yn delio â’r holl ymholiadau cyfryngau ar ran y cyngor a wastad yn ceisio darparu ymatebion cyflym a chywir i fodloni eich dyddiad cau lle bynnag y bo'n bosibl.
 

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

Cyfeiriad

Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG