FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Prif swyddfeydd y Cyngor a gwasanaethau i gwsmeriaid

Mae Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar agor drwy apwyntiad yn unig.  Rhaid trefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 815588 neu e-bostio crm@caerffili.gov.uk.

Ni ddylai ddod i'r adeilad heb apwyntiad wedi'i drefnu ymlaen llaw.

Mae sawl ffordd arall o dalu:

  • Talu ar-lein
  • Sefydlu debyd uniongyrchol drwy ffonio 01443 815588
  • Talu ddydd a nos drwy ein llinell dalu awtomataidd  01443 863366
  • Ffonio ein llinell dalu ar 01443 866570 – dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am – 5pm; a dydd Gwener, 8.30am – 4.30pm
  • Drwy eich banc, gan ddefnyddio'r cyfleuster bancio dros y ffôn neu ar-lein

Bydd pob gwasanaeth arall ar gael ar-lein yn www.caerffili.gov.uk neu drwy ffonio 01443 815588.