Prif swyddfeydd y Cyngor a gwasanaethau i gwsmeriaid

Mae Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar agor drwy apwyntiad yn unig.  Rhaid trefnu apwyntiad drwy ffonio 01443 815588 neu e-bostio crm@caerffili.gov.uk.

Ni ddylai ddod i'r adeilad heb apwyntiad wedi'i drefnu ymlaen llaw.

Mae sawl ffordd arall o dalu:

  • Talu ar-lein
  • Sefydlu debyd uniongyrchol drwy ffonio 01443 815588
  • Talu ddydd a nos drwy ein llinell dalu awtomataidd  01443 863366
  • Ffonio ein llinell dalu ar 01443 866570 – dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am – 5pm; a dydd Gwener, 8.30am – 4.30pm
  • Drwy eich banc, gan ddefnyddio'r cyfleuster bancio dros y ffôn neu ar-lein

Bydd pob gwasanaeth arall ar gael ar-lein yn www.caerffili.gov.uk neu drwy ffonio 01443 815588.