Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen

Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN

Mae’r gwasanaethau a weinyddir yn cynnwys:

  • Cyflogadwyedd
  • Rhenti Tai
  • Tai pobl hŷn
  • Cynnwys y Tenantiaid a'r Gymuned
  • Gorfodi Tenantiaeth
  • Tai y sector preifat