Tŷ Penallta

Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Oriau agor:

 • Dydd Llun - Dydd Iau 8.30am - 5pm
 • Dydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Mae’r gwasanaethau a weinyddir yn cynnwys:

 • Cwsmeriaid yn Gyntaf
 • Arlwyo
 • Cofrestryddion
 • Adnoddau Dynol
 • Iechyd a Diogelwch
 • Cyllid Addysg
 • Lles Addysg
 • Seicoleg Addysg
 • Gwasanaethau Llyfrgell                                                                                                
 • Addysg Gymunedol
 • Gwasanaeth Ieuenctid
 • Gwasanaethau Cynhwysiad
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
 • Dechrau'n Deg
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Tîm Gwella Busnes
 • Uned Llywodraethu Gwybodaeth
 • Cyfleusterau Corfforaethol
 • Uned Gyfathrebu
 • Diogelwch Cymunedol
 • Eiddo Corfforaethol
 • Uned Bolisi
 • Prif Weithredwr/Cyfarwyddwyr
 • Arweinydd/Swyddfa'r Cabinet
 • Maer
 • Adran Deipio
 • Budd-daliadau Tai                                                         
 • Caffaeliad                                                               
 • Treth y Cyngor/Ardreth Annomestig Genedlaethol                                                     
 • Incwm/Arianwyr                                                         
 • Yswiriant                                                                    
 • Cyfrifeg                                                               
 • Awdit Mewnol
 • Awdit Allanol
 • Cyllid Amgylchedd
 • Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Gwasanaethau Democrataidd 
 • Gwasanaethau plant
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Cyllid y Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Cyllid Cleientiaid
 • Amddiffyn Oedolion sy'n Agored i Niwed
 • Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
 • Tîm Comisiynu
 • Strategaeth Gwasanaethau a Chymorth Busnes
 • Cefnogi Pobl
 • Teuluoedd yn Gyntaf
 • Diogelu Addysg
 • Safonau Masnach
 • Trwyddedu
 • Cynllunio Brys
 • Iechyd Amgylcheddol
 • Gwella Iechyd