Planning


Sylwch: Os ydych am wneud sylwadau ar gais cynllunio defnyddiwch “PublicAccess" ac nid y ffurflen isod. I wneud sylwadau, mae angen i chi ddarparu manylion penodol am y cais cynllunio fel y 'cyfeirnod cais'.

Eich manylion cyswllt

 
 
 
 

Ffôn

01443 866416

Cyfeiriad

Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG