Gofal Cwsmeriaid – Priffyrdd 


Caiff unrhyw ymholiadau’n ymwneud â'n ffyrdd, priffyrdd a phalmentydd eu hateb yn ein canolfan gyswllt. Yr oriau agor yw 8.30am - 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am - 4.30pm ar ddydd Gwener. 

Ffôn

01443 866511