Dod yn fasnachwr Trademark

A hoffech chi i'ch busnes gael y blaen ar eich cystadleuwyr?

Rydym am gefnogi busnesau lleol i wneud gwaith da, a thrin eu cwsmeriaid yn deg.

Caiff eich cwsmeriaid eu bodloni bod eich gwaith wedi'i wirio yn erbyn safonau technegol y llywodraeth ond hefyd bod eich hanes masnachu blaenorol wedi'i archwilio hefyd, eich bod mewn sefyllfa ariannol gadarn, bod eich gwaith papur yn cydymffurfio â'r gyfraith a'ch bod yn cynnig gweithdrefn gwyno glir a chynhwysfawr.

Bydd eich busnes hefyd yn elwa ar y canlynol: -

  • Swyddog cyswllt penodedig yn y gwasanaeth safonau masnach fel ffynhonell cyngor wrth ymdrin â'ch cwsmeriaid
  • Hyrwyddo'r cynllun yn gyffredinol gan y gwasanaeth safonau masnach
  • Deunydd cyhoeddusrwydd i'w ddosbarthu i gwsmeriaid a darpar gwsmeriaid.

Os hoffech fod yn fasnachwr Trustmark, cysylltwch â'r adran Gwasanaethau Rheoli Amrywiaeth ar 01159673767 neu anfonwch e-bost i contact DiVersity Management Services.

Cysylltwch â ni

Tudalennau cysylltiedig

Dod o hyd i fasnachwr Trustmark lleol

Ar y we yn gyffredinol

Trustmark