Cyfleoedd tendro

Rydyn ni'n cynnig nifer o gyfleoedd i gyflenwyr dendro am y nwyddau a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom ni.

Isod, mae copi o'n Blaengynllun Gwaith ni sy'n manylu ar ein contractau byw presennol a'u dyddiadau dod i ben. Rydyn ni'n diweddaru'r rhestr hon yn rheolaidd wrth i gyfleoedd newydd ddod ar gael.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyflwyno tendr ar gyfer unrhyw un o’r contractau hyn, rydyn ni'n eich cynghori chi i gysylltu â ni o leiaf 6 mis cyn y dyddiad dod i ben.

Efallai y byddwch hefyd yn dymuno ystyried cofrestru ar ein Cyfeirlyfr Cyflenwyr.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd tendro cysylltwch â ni.

Privacy Notice

Hysbysiad Preifatrwydd Caffael (PDF)

Cysylltwch â ni