Tîm Adnewyddu Menter Busnes

Gall y Tîm Adnewyddu Busnes a Menter roi cyngor a chanllawiau manwl i fusnesau newydd a phresennol sy'n gweddu i'w hanghenion unigol.

Gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau partner a gwasanaethau cymorth, sydd ag arbenigedd ar bob agwedd o fusnes, gan gynnwys: -

 • cynllunio busnes
 • trethi busnes 
 • data, mapiau a darlun cyffredinol o'r economi leol
 • datblygu eich gweithlu
 • cyllid a grantiau gan y cyngor asiantaethau eraill megis Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyllid Cymru a Chroeso Cymru
 • iechyd a diogelwch, iechyd yr amgylchedd, cynllunio, safonau masnach a gwybodaeth rheoleiddio arall
 • mewnfuddsoddi
 • TG a chyngor ar werthu ar-lein
 • cymorth cyfreithiol
 • masnachu a rhwydweithio lleol
 • mentora a hyfforddi, seminarau a gwasanaethau cefnogi busnes
 • recriwtio a phrentisiaethau
 • gwerthu a marchnata
 • Gwerthu i'r cyngor
 • safleoedd ac adeiladau
 • sgiliau a chyflogaeth
 • dechrau busnes
 • cyngor ar fusnes twristiaeth

Ar gyfer trafodaeth gychwynnol am yr hyn y gallwn ei gynnig i'ch busnes, cysylltwch â'r Tîm Adnewyddu Menter Busnes.

Cysylltwch â ni

Tudalennau cysylltiedig

Grantiau a chyllid busnes

Elsewhere on the web

Fforwm Busnes Caerffili | Llywodraeth Cymru