Ymgynghoriadau CDLI

Rhestrir yr holl ymgynghoriadau cyfredol a gorffenedig ar yr 2il CDLl Newydd isod. 

Ymgynghoriad

Disgrifiad

Cam yr Ymgynghoriad

Gwybodaeth Bellach

Adroddiad Adolygu Drafft

Mae'r Adroddiad Adolygu Drafft ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Bwrdeistref Sirol Caerffili hyd at 2021 (CDLl Mabwysiedig) yn ystyried y cynnydd sy'n cael ei wneud wrth weithredu'r CDLl mabwysiedig ac yn ystyried y materion sy'n hysbysu'r penderfyniad ynghylch os oes angen i'r CDLl mabwysiedig gael ei ddiwygio.

Ymgynghoriad caeedig

24 Chwefror 2020 - 
16 Mawrth 2020

Adroddiad Adolygu 
 

Cytundeb Cyflenwi Drafft

Mae'r Cytundeb Cyflenwi yn cynnwys amserlen ar gyfer paratoi a chyflwyno'r Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd, ac mae'n cynnwys Cynllun Cynnwys Cymunedau sy'n nodi sut y gall y cyhoedd a grwpiau eraill sydd â diddordeb gyfrannu at baratoi'r cynllun.

Ymgynghoriad caeedig

25 Ionawr 2021 -
29 Mawrth 2021

Cytundeb Cyflenwi

Arfarniad Cynaladwyedd Integredig -Adroddiad Cwmpasu

Mae'r Adroddiad Cwmpasu ar gyfer Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerffili yn amlinellu'r dull gweithredu arfaethedig ar gyfer Arfarniad Cynaladwyedd Integredig y cynllun.  

Ymgynghoriad caeedig
 
23 Mawrth 2022 -
26 Ebrill 2022

Adroddiad Cwmpasu

Cynllun Cyn-Adneuo (Strategaeth a Ffefrir)

Y Strategaeth a Ffefrir, mae hwn yn nodi:

  • Y materion allweddol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol;Y Weledigaeth, Nodau ac Amcanion;
  • Maint a lleoliad cyffredinol twf yn y dyfodol o ran poblogaeth, tai a swyddi;
  • Polisïau strategol a fydd yn cyflawni/gweithredu'r strategaeth.

Ymgynghoriad caeedig
 
19 Hydref 2022 -
30 Tachwedd 2022

Cynllun Cyn-Adneuo (Strategaeth a Ffefrir)

Adroddiad ISA Cychwynnol

Cyhoeddir yr Adroddiad ISA Cychwynnol hwn ochr yn ochr â'r Strategaeth a Ffefrir.

Ymgynghoriad caeedig
 
19 Hydref 2022 - 30 Tachwedd 2022

Adroddiad ISA Cychwynnol

 

Cysylltwch â ni