FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Astudiaethau blynyddol

Gwnaethom fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ffurfiol ar 23 Tachwedd 2010.

Er i ni ei fabwysiadu, mae rhwymedigaeth statudol arnom i barhau i adolygu’r holl faterion y disgwylir iddynt effeithio ar ddatblygiad yr ardal.  Gwneir hyn drwy nifer o astudiaethau, a gynhelir yn flynyddol:

Cysylltwch â ni