FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Beth i'w wneud os caiff eich cais ei gymeradwyo a'ch bod yn atebol i dalu ASC?

Os cewch ganiatâd cynllunio a’ch bod yn atebol i dalu ASC, byddwn yn cyhoeddi 'hysbysiad atebolrwydd'. Mae hwn yn nodi faint o ASC y bydd angen ei dalu.

Yna, rhaid i chi gwblhau’r canlynol cyn i’r gwaith datblygu ddechrau:

  • Hysbysiad Rhagdybiaeth Atebolrwydd wedi’i gwblhau gan y person sy’n gyfrifol am dalu ASC. Os na chaiff hyn ei wneud, bydd y taliad yn cael ei drosglwyddo i berchennog y tir, a gallai fod costau ychwanegol.
  • Hysbysiad dechrau yn cynnwys dyddiad dechrau’r gwaith datblygu. Os na chawn yr hysbysiad hwn, caiff cosb ei hychwanegu a bydd taliad llawn yn ddyledus ar unwaith.
  • Ffurflen hawlio rhyddhad os ydych chi’n hawlio rhyddhad Ffurflen hawlio rhyddhad. 

Yna byddwn yn cyflwyno ‘Hysbysiad Galw’ am y taliad ASC.

Am fanylion am y broses ASC, darllenwch y nodyn canllaw ar y broses ASC.

Ffurflenni ASC

Ffurflen Cwestiynau ASC

Hysbysiad Rhagdybiaeth Atebolrwydd

Ffurflen hawlio rhyddhad

Tynnu rhagdybiaeth atebolrwydd yn ôl

Trosglwyddo rhagdybiaeth atebolrwydd

Hysbysiad datblygiad taladwy

Hysbysiad dechrau

SB1-1 Ffurflen hawlio eithriad hunan-adeiladu (rhan 1)

SB1-2 Ffurflen hawlio eithriad adeiladu (rhan 2)

Ffurflen Hawlio Eithriad Rhandy Preswyl Hunan-adeiladu 

Ffurflen Hawlio Eithriad Estyniad Preswyl Hunan-adeiladu

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Faint sy'n rhaid i mi ei dalu? | Apeliadau