Beth i'w wneud os caiff eich cais ei gymeradwyo a'ch bod yn atebol i dalu ASC?

Os cewch ganiatâd cynllunio a’ch bod yn atebol i dalu ASC, byddwn yn cyhoeddi 'hysbysiad atebolrwydd'. Mae hwn yn nodi faint o ASC y bydd angen ei dalu.

Yna, rhaid i chi gwblhau’r canlynol cyn i’r gwaith datblygu ddechrau:

  • Hysbysiad Rhagdybiaeth Atebolrwydd wedi’i gwblhau gan y person sy’n gyfrifol am dalu ASC. Os na chaiff hyn ei wneud, bydd y taliad yn cael ei drosglwyddo i berchennog y tir, a gallai fod costau ychwanegol.
  • Hysbysiad dechrau yn cynnwys dyddiad dechrau’r gwaith datblygu. Os na chawn yr hysbysiad hwn, caiff cosb ei hychwanegu a bydd taliad llawn yn ddyledus ar unwaith.
  • Ffurflen hawlio rhyddhad os ydych chi’n hawlio rhyddhad Ffurflen hawlio rhyddhad. 

Yna byddwn yn cyflwyno ‘Hysbysiad Galw’ am y taliad ASC.

Am fanylion am y broses ASC, darllenwch y nodyn canllaw ar y broses ASC.

Ffurflenni ASC

Ffurflen Cwestiynau ASC

Hysbysiad Rhagdybiaeth Atebolrwydd

Ffurflen hawlio rhyddhad

Tynnu rhagdybiaeth atebolrwydd yn ôl

Trosglwyddo rhagdybiaeth atebolrwydd

Hysbysiad datblygiad taladwy

Hysbysiad dechrau

SB1-1 Ffurflen hawlio eithriad hunan-adeiladu (rhan 1)

SB1-2 Ffurflen hawlio eithriad adeiladu (rhan 2)

Ffurflen Hawlio Eithriad Rhandy Preswyl Hunan-adeiladu 

Ffurflen Hawlio Eithriad Estyniad Preswyl Hunan-adeiladu

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Faint sy'n rhaid i mi ei dalu? | Apeliadau