Apeliadau

Rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 60 diwrnod o gyflwyno’r hysbysiad atebolrwydd. Gall apeliadau ond gael eu gwneud ar ôl i chi ofyn yn ffurfiol i ni ailgyfrifo’r ASC. Ceir rhagor o fanylion ar y Porth Cynllunio.

Cysylltwch â ni