Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Apeliadau

Rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 60 diwrnod o gyflwyno’r hysbysiad atebolrwydd. Gall apeliadau ond gael eu gwneud ar ôl i chi ofyn yn ffurfiol i ni ailgyfrifo’r ASC. Ceir rhagor o fanylion ar y Porth Cynllunio.

Cysylltwch â ni