Cerbydau Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cafodd gofyniad i gynnal rhestr ddynodedig o gerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn fel y gweithredir gan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Trwyddedu Tacsi a Chyffredinol  y Cyngor.

Mae cyhoeddi’r rhestr ddynodedig yn rhoi rhwymedigaethau ar yrwyr cerbydau hygyrch i gadeiriau olwyn.

 • I gario’r teithiwr/wraig tra ei fod/ei bod yn y gadair olwyn
 • Peidio â gwneud tâl ychwanegol am wneud hynny
 • I gario’r gadair olwyn os yw’r teithiwr/wraig yn dewis i eistedd mewn sedd teithiwr/wraig
 • I gymryd camau o’r fath sydd yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y teithiwr/wraig yn cael ei gario/ei chariot mewn cysur rhesymegol; a
 • I roi cymorth symudedd i deithiwr/wraig fel sy’n ofynnol yn rhesymegol

Mae cymorth symudedd yn cael ei ddiffinio fel y ganlyn: -

 • Er mwyn galluogi’r teithiwr/wraig i fynd i mewn ac allan o’r cerbyd
 • I alluogi’r teithiwr/wraig i fynd i mewn neu allan o’r cerbyd tra yn y gadair olwyn os yw’r teithiwr/wraig yn dymuno aros yn y gadair olwyn
 • I lwytho bagiau’r teithwyr i mewn neu allan o’r cerbyd
 • I roi’r gadair olwyn i mewn neu ei thynnu allan o’r cerbyd os nad yw’r teithiwr/wraig yn dymuno aros yn y gadair olwyn

Wrth archebu tacsis hygyrch i gadeiriau olwyn, cynghorir y cyhoedd i wirio gyda’r gweithredwr y gall y cerbyd gymryd y math arbennig o gadair olwyn.

Cerbydau Hacni

Rhif trwydded HC023  

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - BR 16 SUM
 • Math/model - Vauxhall Movano
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - N/A
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Ms S Summers, 07979 451871, Coed Duon
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC072​ 

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - SF 18 ATU
 • Math/model - Ford Procab
 • Dull Mynediad - Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Mr B Summers, 07500 776722, Coed Duon
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC094

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - CJ 65 CAB
 • Math/model - Ford Tourneo
 • Dull Mynediad - Ramp ochr
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Mr Bernard Matthews 07966 886610
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC114

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - NK 15 GWY
 • Math/model - Citroen Dispatch
 • Dull Mynediad - Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - A Ramsey/Civic Taxis, Caerffili
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC119

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - KM 12 AAF
 • Math/model - Citroen Relay
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - M J Cars, 07947247921 Hengoed
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC195

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - NK 13 DXX
 • Math/model - Volkswagen Caddy
 • Dull Mynediad- Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Mr I Jones Caerffili 07884438797
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC205

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - NK67 CUW
 • Math/model - Volkswagen Caddy
 • Dull Mynediad - rAMP
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Mr I Jones Caerfilli 07884438797
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC213

 • Rhif cofrestru'r cerbyd- SF 14 EHY
 • Math/model - Peugeot Horizon
 • Dull Mynediad - Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - A Ramsey/Civic Taxis, Caerffili 02920 851011
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC343

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - TJ 15 SUM
 • Math/model - Vauxhall Movano
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3/4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Ms S Summers, 07979 451871 Coed Duon
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded HC367

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - P999 WAG
 • Math/model - Peugeot Boxer
 • Dull Mynediad - Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Mr Morgan, Sticks & Stones 07800 582833
 • Sylwadau - N/A

Cerbydau Hurio Preifat

Rhif trwydded PH618

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - YJ 66 CHL
 • Math/model - Renault Master
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - N/A
 • Sylwadau - School contracts only

Rhif trwydded PH629

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - BV 16 WWS
 • Math/model - Renault Master
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH642

 • Rhif cofrestru'r cerbyd – SD 17 PUK
 • Math/model – Peugeot Partner
 • Dull Mynediad - Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi – Vixen Private Hire
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH645

 • Rhif cofrestru'r cerbyd – WF 13 XEO
 • Math/model – Peugeot Boxer
 • Dull Mynediad - Lift hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi – Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH649

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - SF 69  HDU
 • Math/model - Peugeot Rifter
 • Dull Mynediad - Ramp
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 1
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Top Class Travel Uk, 01495 224015 Coed Duon
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH652

 • Rhif cofrestru'r cerbyd – YJ67 CKE
 • Math/model – Renault Master
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau – N/A

Rhif trwydded PH656

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - BX 58 NWB
 • Math/model - Volkswagen Crafter
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - N/A
 • Sylwadau - School contracts only

Rhif trwydded PH658

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - LD 61 PBZ
 • Math/model - Fiat Ducato Maxi
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - N/A
 • Sylwadau - School contracts only

Rhif trwydded PH682

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - AE 09 GWG
 • Math/model - Peugeot Boxer
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - N/A
 • Sylwadau - School contracts only

Rhif trwydded PH687

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - MX 61 NRO
 • Math/model - Peugeot Boxer
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - N/A
 • Sylwadau - School contracts only

Rhif trwydded PH700

 • Rhif cofrestru'r cerbyd- DU 15 ZWN
 • Math/model - Vauxhall Vivaro
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH726

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - YN 12 BVH
 • Math/model - Ford Transit
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 3
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - N/A
 • Sylwadau - School contracts only

Rhif trwydded PH733

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - YR 13 YGX
 • Math/model - Ford Minibus
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 2
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH747

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - BV 16 WRN
 • Math/model - Renault Master 
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH752

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - HN 08 MVC
 • Math/model - Renault Master 
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH753

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - RO 08 OEZ
 • Math/model - Renault Master 
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH754

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - YX 09 FCF
 • Math/model - Renault Master 
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A

Rhif trwydded PH755

 • Rhif cofrestru'r cerbyd - NU 12 WFM
 • Math/model - Vauxhall Movano
 • Dull Mynediad - Lifft hydrolig
 • Nifer o gadeiriau olwyn a gymerir - 4
 • Manylion y Cwmni/Gweithredwr Tacsi - Banwell buses, Bargoed 01443 875875
 • Sylwadau - N/A
Cysylltwch â ni