Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

  • atal trosedd ac anhrefn
  • diogelwch y cyhoedd
  • atal niwsans cyhoeddus
  • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000.

SS Enterprise Stores Limited

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Stonehouse Inn, Bryn Road, Cefn Fforest, Coed Duon NP12 3LZ

Math o Gais
Trwydded eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Gwerthu drwy fanwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 08:00 a 23:00.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
1 Ionawr 2024

 

Marstons PLC

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Moat House Hotel 30 Lôn-y-Llyn Caerffili CF83 1BY

Math o Gais
Amrywiad yn y Drwydded Safle

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Diwygio amodau 4 a 7 yn Atodiad 3 o'u trwydded safle mewn perthynas â'r ardal allanol blaen.

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
22 Rhagfyr 2023

 

Colliers Adventure Farm LTD

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Caerphilly Road, Nelson, CF46 6PR

Math o Gais
Eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Alcohol (ei werthu i'w yfed ar y safle ac oddi ar y safle) Dydd Llun – dydd Sul, 08:00-23:00

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
19 Rhagfyr 2023

 

Libanus Lifestyle (Cymru) CIC

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Canolfan Gymunedol Libanus Lifestyle, Uned A, Libanus Road, Coed Duon NP12 1EQ

Math o Gais
Amrywio Trwydded Eiddo

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Darparu alcohol i'w yfed ar y safle Dydd Llun-dydd Gwener- 12:00-23:00 Dydd Sadwrn- 12:00-23:00 -dim newid Dydd Sul- 12:00-22:00 -dim newid

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
13 Rhagfyr 2023

 

Loungers UK Ltd

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Lounge, Uned 30, Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Castle Street, Caerffili

Math o Gais
Eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys
Alcohol - ei werthu i'w yfed ar y safle ac oddi ar y safle Dydd Llun i ddydd Sul, 10:00 tan 00:00 Lluniaeth gyda'r hwyr Dydd Llun i ddydd Sul, 23:00 tan 00:30

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
1 Rhagfyr 2023

 

Cysylltwch â ni