Hysbysiadau Deddf Trwyddedu 2003

Hysbysiad o Gais/Ceisiadau am Drwydded Safle neu Drwydded Safle Clwb 

Mae’r cais/ceisiadau a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Er mwyn gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais/ceisiadau dylech wneud hynny, yn ysgrifenedig i'r Adran Drwyddedu erbyn y dyddiad cau perthnasol.

Rhaid derbyn sylwadau o dan un neu’n fwy o’r pedwar amcan trwyddedu sef: 

 • atal trosedd ac anhrefn
 • diogelwch y cyhoedd
 • atal niwsans cyhoeddus
 • amddiffyn plant rhag niwed

Gallwch chi archwilio’r gofrestr neu gofnod o’r cais/ceisiadau trwy fynychu ein swyddfeydd yn Nhŷ Penallta rhwng 8.30am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 8.30am a 4.30pm ar Ddydd Gwener.

Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais a’r ddiryw uchaf y gallai’r person fod yn agored iddi ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw dim mwy na £5,000.

Rhyd Developments Limited

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb Bijou Blackwood 2-3 The Pier Hall Street Coed Duon NP12 1NT

Math o Gais
Amrywio Trwydded Safle 

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys

 • Cyflenwi alcohol o ddydd Sul i ddydd Iau rhwng 08:00 a 23:30
  Dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 08:00 a 02:00
  Ar y safle ac oddi arno.
 • Cerddoriaeth fyw o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 09:00 a 23:30
  Dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 09:00 a 02:00
  Dydd Sul rhwng 10:00 a 23:00
  Dan do yn unig
 • Cerddoriaeth wedi'i recordio o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 09:00 a 23:30
  Dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 09:00 a 02:00
  Dydd Sul rhwng 10:00 a 23.30
  Dan do yn unig

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau 6 Chwefror 2023

Mr Premakanthan Nadarajah

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb 54-56 Queens Road, Tref Eliot, Tredegar Newydd, NP24 6DZ

Math o Gais
Trwydded eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys

 • Gwerthu drwy fanwerthu alcohol i'w yfed oddi ar y safle o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 07:00 a 23:00

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau 2 Chwefror 2023

Gareth Coffee Limited

Cyfeiriad y Safle neu Adeilad y Clwb
Longplay Coffee, Uned 3, Cwrt y Castell, Caerffili CF83 1NU

Math o Gais
Trwydded eiddo newydd

Gweithgareddau Trwyddedadwy Arfaethedig neu Weithgareddau Clwb Cymwys

 • Gwerthu alcohol ar y safle o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 16:00 a 23:00

Dyddiad Cau ar gyfer Sylwadau
17 Ionawr 2023

Cysylltwch â ni