Hysbysiad trwydded lleoliad am briodasau sifil a phartneriaethau sifil 

Hysbysiad o Gais am Adnewyddu Safle fel Lleoliad am Briodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil 

Mae’r cais a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Dylai unigolion sy’n dymuno gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais hwn wneud hynny’n ysgrifenedig i’r:-

  • Mr Philip Perry, Shappelles, New Cottage, Y Bont, Ystrad Mynach CF82 7ED. Dyddiad cau: 14/07/2023
Cysylltwch â ni