Hysbysiad trwydded lleoliad am briodasau sifil a phartneriaethau sifil 

Hysbysiad o Gais am Adnewyddu Safle fel Lleoliad am Briodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil 

Mae’r cais a ganlyn wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Trwyddedu. Dylai unigolion sy’n dymuno gwneud sylwadau yn ymwneud â’r cais hwn wneud hynny’n ysgrifenedig i’r:-  Adran Drwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG.

Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa

Cais gan: Mr Mayo

Manylion y lleoliado: Bryn Meadows Golf, Hotel & Spa

Dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau: 2 Rhagfyr 2022

Cysylltwch â ni