Trwydded casglu o dŷ i dŷ 

I wneud casgliadau tŷ i dŷ at ddibenion elusennol yng Nghymru a Lloegr mae angen trwydded arnoch gan yr awdurdod lleol.

Crynodeb Rheoliad

Crynodeb o'r meini prawf cymhwyster ar gyfer y drwydded hon

Amodau trwydded

Casgliadau o Dŷ i Dŷ - Amodau Trwydded (PDF 102kb))

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar-lein.

Cais am drwydded casglu o dŷ i dŷ

Gofynnwch am ymweliad arall ar gyfer casgliad o dŷ i dŷ

Os hoffech wneud cais yn bersonol neu drwy'r post, mae'r pecyn cais ar gael i'w lawrlwytho isod:

Pecyn cais am drwydded casglu o dŷ i dŷ (PDF 109kb)

Dylai ffurflenni wedi eu cwblhau gael eu hanfon/postio at yr Awdurdod Trwyddedu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed. CF82 7PG.

Caniatâd dealledig

Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn 14 diwrnod, gallech gymryd bod eich cais wedi cael ei gwireddu. Mae'r cyfnod cychwyn yn rhedeg o dderbyn yr holl ddogfennau a thaliad o'r ffi berthnasol.

Cysylltwch â ni