FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

Ffurflenni Ar-lein: Ni fydd ein ffurflenni ar-lein ar gael ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sul 3 Rhagfyr, wrth i ni gynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Online Forms: Our online forms will be unavailable Saturday 2 December and Sunday 3 December, whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Sefydliadau Anifeiliaid Trwyddedig

Mae'r sefydliadau canlynol wedi cael trwydded gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ac wedi rhoi caniatâd i'w gwybodaeth gael ei chyhoeddi mewn cofrestr ar-lein.  Mae'r cyfeiriad a'r rhif ffôn wedi'u darparu lle cafodd caniatâd ei roi.

Mae’r Trwyddedau wedi’u rhoi o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

  • Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963
  • Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014
  • Deddfau Sefydliadau Marchogaeth 1964 a 1970
  • Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021
  • Deddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoleiddio) 1925
  • Rheoliadau Deddf Trwyddedu Sŵau 1981

Mae sefydliadau eraill heblaw'r rhai sydd wedi'u rhestru yn meddu ar Drwydded gyda'r awdurdod hwn, ond nid ydyn nhw wedi rhoi caniatâd i'w manylion gael eu cyhoeddi.  Mae aelodau'r cyhoedd yn cael eu cynghori i sicrhau bod y sefydliad maen nhw'n ei ddefnyddio wedi'i drwyddedu'n gywir cyn defnyddio eu gwasanaethau nhw.

Cafodd yr wybodaeth hon ei diweddaru diwethaf ym mis Mai 2023

Sefydliadau lletya anifeiliaid

Beechcroft Cats Hotel

Ffordd Waunwaelod, Mynydd Caerffili, CF83 1NF
029 2088 8042 / 07799 643245
Rhif trwydded - AB017
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Branch Cottage Kennels And Cattery

Pentwyngwyn Road, Ger Rhydri, Caerffili, CF83 3DJ
029 2086 4813
Rhif trwydded - AB001
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Cefn Coch Cattery

Upper Cefn Coch, Trinant, Crymlyn, NP11 3AX
01495 215183
Rhif trwydded - AB018
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

The Dog Spa

Cwmnantyrodyn, Pontllan-fraith, NP12 2DU
01495 221204
Rhif trwydded - AB007
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Four Seasons Boarding Kennels

07789 071738
Rhif trwydded - AB004
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Islwyn Boarding Kennels

Fferm Pencoedcae, Pencoedcae Farm Lane, Pant-yr-hesg, Mynyddislwyn, NP11 5GP
01495 246699
Rhif trwydded - AB008
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Llanbradach Fawr Cattery

07732 133456
Rhif trwydded - AB019
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Pantymilah Boarding Kennels

Fferm Pantymilah, Llwyncelyn, NP12 0SR
01495 724580
Rhif trwydded - AB011
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Springfield Boarding Kennels

Rhif trwydded - AB027
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Willowdell Cattery

Willowdell Cottage, Llanbradach, Caerffili, CF83 3HZ
07977 627536
Rhif trwydded - AB041
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Sefydliadau lletya dydd masnachol

Pet Home Care Services

Rhif trwydded - AB048
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Sefydliadau lletya yn y cartref

Biscuits Buddies

07487774240
CF81 9LD
Rhif trwydded - AB051
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Allpets Care Services

2 Heol Y Cwm, Caerffili, CF83 1NN
07455 569126
Rhif trwydded - AB031
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Auntie Brenda’s Pet Services

Rhif trwydded - AB033
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Cait's Canine Care

28 Shingrig Road, Nelson, Treharris, CF46 6EA
07852 719220
Rhif trwydded - AB060
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Calls 4 Pets

10 Highland Cresent, Pontllan-fraith, NP11 2NE
07990 760358
Rhif trwydded - AB020
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Dogs are Inn

13 Llwyn y Ffawydden, Oakdale, NP12 0JL
07974 670133
Rhif trwydded - AB052
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Home From Home

83 Tanybryn, Pont-y-meistr, Rhisga, NP11 6JQ
01633 613996 / 07980 469648
Rhif trwydded - AB028
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Homeward Hounds

12 East Avenue, Bedwas, Caerffili, CF83 8AE
07735 453926
Rhif trwydded - AB059
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Jangles

40 Ffordd Eynon Evans, Caerffili, CF83 2ET
07769 774182
Rhif trwydded - AB024
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Kelly’s K9’s Walks and Pet Care

Rhif trwydded - AB057
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Lou’s Woof Pack

07415 409312
Rhif trwydded - AB012
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Magda’s Pet Servicese

Rhif trwydded - AB040
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Paw Buddies Pet Services

Rhif trwydded - AB049
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Petstop Caerffili

07407 277514
Rhif trwydded - AB029
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Posh Paws

Rhif trwydded - AB026
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Pug Nanny

07452 829286
Rhif trwydded - AB015
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Reesie’s Rascals

Rhif trwydded - AB056
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Waggy Tails Wales

07775 506351
Rhif trwydded - AB025
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

We Love Pets Coed Duon

5 Llys Cyncoed, Oakdale, NP12 0NQ
07970 054854
Rhif trwydded - AB047
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

We Love Pets Coed Duon

Rhif trwydded - AB005
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Bridio cŵn

Cariad Tish’s Dachshunds

Rhif trwydded - DB001
Dyddiad dod i ben - 16/01/2024

Clairants Pugs

07581 061168
Rhif trwydded - DB002
Dyddiad dod i ben - 15/02/2024

Gwerthu anifeiliaid fel anifeiliaid anwes (siopau anifeiliaid anwes)

D&L Parrots & Pet Supplies

59 Newport Road, Cwmcarn, NP11 7ND
07813 497290
Rhif trwydded - PS007
Dyddiad dod i ben - 12/12/2023

Fur and Fins

07546 505427
Rhif trwydded - PS004
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Pets at Home Plc

Uned 5, Parc Manwerthu Coed Duon, Coed Duon, NP12 0NT
Rhif trwydded - PS017
Dyddiad dod i ben - 31/12/2023

Cofrestru anifeiliaid perfformio

Teddy the Unicorn

07890 546170
Rhif trwydded - PA008

Rockwood

07973 930983
Rhif trwydded - PA001

Playworks The Meadows

Rhif trwydded - PA006

Peanuts & Pals

9 Clos Coed Bach, Coed Duon, NP12 2GL
07868 468041

Rhif trwydded - PA009

Fferm Gelli

Fferm Gelli, Trinant, NP11 3AZ
07790 262909

Rhif trwydded - PA010

Sefydliadau Marchogaeth

Maggies Voice

07578 989159
Rhif trwydded - RE007
Dyddiad dod i ben - 08/11/2023

Smugglers Equestrian Centre

01495 226658
Rhif trwydded - RE006
Dyddiad dod i ben - 09/12/2023

Sunnybank Equestrian Centre

Rhif trwydded - RE004
Dyddiad dod i ben - 31/07/2023

Playworks The Meadows

Rhif trwydded - ZL001
Dyddiad dod i ben - 27/01/2026

Cysylltwch â ni