Rydym yn trafod y posibiliadau…

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am ddiweddariadau i’r rhestr argaeledd eiddo. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Yma, fe welwch y manylion am adeiladau neu dir rydym yn eu hadolygu, a gall hyn arwain at eu gwaredu.

Hoffem glywed gan grwpiau cymunedol lleol, mudiadau gwirfoddol neu aelodau unigol o'r cyhoedd ynglŷn â thir ac eiddo gwag.

Dylai unrhyw sylwadau neu ddatganiadau o ddiddordeb gael eu gwneud drwy e-bost i eiddo@caerffili.gov.uk neu'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Eiddo, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG

Cysylltwch â ni