FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Cymeradwyaeth ar gyfer gwaith ar adeiladau sydd ar brydles gan y cyngor

Cyn i chi ymgymryd ag unrhyw waith ar adeiladau sydd ar brydles gan y cyngor, rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan ein Rheolwr Ystadau ar gyfer unrhyw waith a fydd: -

  • Yn addasu’r adeilad
  • Yn amharu ar ei adeiladwaith
  • Yn tarfu ar ei wasanaethau

Cyn i chi ymgymryd ag unrhyw waith, dylech lenwi a dychwelyd y ffurflen gais isod.

Cais i ymgymryd â gwaith (PDF)

Dylech ddychwelyd ffurflenni gorffenedig trwy’r e-bost neu’r post at:

Gwasanaethau Eiddo, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7PG. E-bost: eiddo@caerffili.gov.uk.

Dylech ganiatáu dwy wythnos waith i gael ateb cychwynnol.

Cysylltwch â ni