Rhoi gwybod am achos o wastraff masnachol heb ei gasglu

Cyn cysylltu â ni, cyfeiriwch at y rhestr ganlynol. Mae'r rhestr yn rhoi rhesymau posibl pam nad yw'ch gwastraff wedi cael ei gasglu.

  • Nid oedd y bin/sachau wedi'u gosod yn y man casglu erbyn 5.30am ar y diwrnod casglu
  • Roedd y bin/sachau yn cynnwys gwastraff peryglus
  • Roedd y bin/sachau wedi'u halogi
  • Roedd y bin/sachau yn rhy drwm
  • Nid oedd y caead ar eich bin ar gau
  • Roedd gwastraff ychwanegol wrth ochr eich bin/biniau.
Rhowch wybod nawr
 
Sylwer, ni fydd y ffurflen hon yn gweithio yn Internet Explorer. Defnyddiwch borwr mwy modern fel Edge, Chrome, neu Safar.

Fel arall, gallwch chi ffonio 01443 866533.

Cysylltwch â ni