FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Rhyddhad ardrethi trosiannol

Ar gyfer eiddo cymwys, dim ond yn achos rhwymedigaeth ardreth annomestig sy'n dod o fewn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2023 a 31 Mawrth 2025 y bydd rhyddhad ardrethi trosiannol yn berthnasol.

Canllawiau ar y cynllun Rhyddhad Adrethi Trosiannol bellach wedi’i gyhoeddi yn gwefan Busnes Cymru.

Sut i wneud cais

Os ydych yn gymwys, mae rhyddhad ardrethi trosiannol yn cael ei osod yn awtomatig at eich bil felly nid oes angen i chi wneud cais amdano. 

Cysylltwch â ni