Talu eich bil ardrethi busnes

Mae yna nifer o wahanol ddulliau talu y gallwch chi eu defnyddio:

Debyd Uniongyrchol

Sefydlu debyd uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol yw'r ffordd hawsaf o dalu eich ardrethi busnes. Unwaith y bydd y taliad wedi ei sefydlu, ni fydd rhaid i chi wneud unrhyw beth. Gallwch ddewis talu bob mis ymlaen:

 • 5ed, 15fed, 25ain dros 10 neu 12 mis

Ar-lein

Talu ar-lein

Mae’n rhwydd ac yn ddiogel i dalu ar-lein.  Rydym yn derbyn y cardiau canlynol: Maestro UK, Debyd MasterCard, Debyd Visa (Delta, Electron), Credyd Visa a Chredyd MasterCard.

Dros y ffôn

Gallwch dalu biliau a thaliadau dros y ffôn 24 awr y dydd gan ddefnyddio ein llinell daliad awtomatig ac unrhyw un o'r cardiau canlynol

 • Maestro UK
 • MasterCard Debit
 • Visa Debit (Delta, Electron)
 • Visa Credit
 • MasterCard Credit

Ffôn 01443 863366

Swyddfa bost

Gwneud cais am gerdyn swyddfa bost

Gellir defnyddio cerdyn Swyddfa’r Post i dalu am:

 • Treth y Cyngor
 • Rhent Tai
 • Ardrethi Busnes
 • Gordaliadau Budd-daliadau Tai
 • Anfonebau eraill (drwy gytundeb ymlaen llaw)

Gallwch wneud taliad mewn unrhyw Swyddfa’r Post gan ddefnyddio'ch cerdyn.

Gall cardiau gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i'w dosbarthu, rhaid i chi barhau i wneud taliadau drwy ddull arall nes i chi dderbyn eich cerdyn.

Bancio Symudol

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:

 • Eich rhif cyfrif Treth y Cyngor sydd ar eich bil
 • Rhif ein cyfrif banc 83532550
 • Ein Cod Didoli 20-10-42
 • Enw ein cyfrif yw ‘Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’

Tudalennau perthynol
 

Gwybodaeth ategol ar gyfer eich bil