Bilio di-bapur

Rhag-gofrestru nawr i fod yn un o'r rhai cyntaf i dderbyn biliau electronig yn y dyfodol. Bydd y gwasanaeth hwn ar gael ddiwedd y gwanwyn.

Cofrestrwch ar gyfer Bil Treth Busnes Di-bapur

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn cofrestru ar gyfer bilio di-bapur treth busnes?

  • Byddwch yn derbyn pob llythyr mewn e-bost - Bydd y llythyrau hyn yn cael eu hanfon ar ffurf dogfen symudol (PDF)
  • Bydd modd i chi argraffu eich bil
  • Gallwch dalu eich bil yn ddiogel ar-lein drwy ddilyn y ddolen yn yr e-bost
  • I gofrestru bydd angen rhif eich cyfrif Treth Busnes arnoch sydd i’w weld are eich bil diwethaf. Mae’n 9 digid o hyd gan ddechrau gyda 51

Rhowch wybod i ni os ydych chi’n newid eich cyfeiriad e-bost.