Polisi a chanllawiau ar bresenoldeb

Nod y Polisi a Chanllawiau ar Bresenoldeb hyn yw sicrhau bod pob ysgol a'r awdurdod lleol yn gweithio gyda'i gilydd i hyrwyddo'r lefelau uchaf o bresenoldeb rheolaidd a thrwy hynny helpu plant a phobl ifanc ym mwrdeistref sirol Caerffili i gyflawni eu potensial llawn.

Polisi a Chanllawiau ar Bresenoldeb (PDF)