Polisi Pensiwn Dewisol

Mae cyflwyniad y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) yn mynnu ein bod yn adolygu ein trefniadau polisi pensiwn dewisol sy'n bodoli eisoes, ac mae'n nodi sut y bydd y disgresiynau newydd yn cael eu cymhwyso mewn perthynas â'r darpariaethau penodol o fewn y cynllun.

Adroddiad ar y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014 - Disgresiynau cyflogwyr (PDF)

Tabl cyfraniadau aelodau'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol o 1 Ebrill 2014 (PDF)

Polisi Disgresiynau ar CPLlL 2014 (PDF)