Cyfleoedd tendro

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd i gyflenwyr dendro am y nwyddau a'r gwasanaethau sydd eu hangen arnom.

Isod ceir rhestr o'r cyfleoedd tendro diweddaraf. Rydym yn diweddaru'r rhestr hon yn rheolaidd wrth i gyfleoedd newydd ddod ar gael.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyflwyno tendr am unrhyw un o'r contractau hyn, rydym yn cynghori eich bod yn cysylltu â ni 6 mis cyn y dyddiad dod i ben.

Efallai y byddwch hefyd yn dymuno ystyried cofrestru ar ein Cyfeirlyfr Cyflenwyr.

Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd tendro cysylltwch â ni.

Privacy Notice

Hysbysiad Preifatrwydd Caffael (PDF)

Cysylltwch â ni