FFURFLENNI AR-LEIN / ONLINE FORMS

FFURFLENNI AR-LEIN: Nid yw rhai o'n ffurflenni ar-lein ar gael ar hyn o bryd wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

ONLINE FORMS: Some of our online forms are currently unavailable whilst we carry out essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

Islawr Coed Duon

Canolfan wybodaeth galw heibio yw Islawr Coed Duon (wedi'i lleoli o dan Lyfrgell Coed Duon).

Mae Islawr Coed Duon yn ganolfan wybodaeth sy'n darparu mynediad at wybodaeth, cymorth ac eiriolaeth i bob person ifanc rhwng 11 a 25 oed, Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili ac asiantaethau partner.

Mae modd defnyddio Islawr Coed Duon trwy alw heibio, trwy hunan-atgyfeirio a thrwy atgyfeiriad gan asiantaeth.

Rydyn ni ar agor:

  • Dydd Mawrth a dydd Iau 12pm–8pm
  • Dydd Gwener 10am–5pm

(Sylwch, gan ein bod ni'n gweithio ledled y Fwrdeistref Sirol, gall yr oriau agor gael eu heffeithio weithiau, cysylltwch â 07876 358034)

Rydyn ni hefyd yn cynnig cymorth grŵp LHDTC+ penodol

  • Dydd Llun 5.30pm–8.00pm – Yr Islawr
  • Bob yn ail ddydd Mawrth yn Llyfrgell Bargod 3.30pm–6.00pm a bob yn ail ddydd Mercher yn Llyfrgell Caerffili 3.30pm–6.00pm
  • Dydd Sadwrn olaf y mis 12.00pm–3.00pm – Yr Islawr

Manylion cyswllt

Ffôn: 01495 235511 / 07876 358034

E-bost: yrislawr@caerffili.gov.uk

Dilynwch ni ar Facebook neu Twitter @youth4u1