Islawr Coed Duon

Canolfan gwybodaeth galw i mewn Islawr Coed Duon (wedi ei leoli o dan Lyfrgell Coed Duon).

Mae Islawr Coed Duon yn Ganolfan gwybodaeth galw i mewn sy’n darparu mynediad at wybodaeth, cymorth ac eiriolaeth i bobl ifanc rhwng 11 a 25 blwydd oed, Gwasanaeth Ieuenctid Caerffili ac asiantaethau partner. 

Gallwch gael mynediad at Islawr Coed Duon drwy alw mewn - Sesiynau Galw i mewn Agored neu drwy Hunangyfeirio / Cyfeiriad Asiantaeth.

Rydym ar agor:

Dyddiau Llun a Mercher yn ystod y tymor yn unig, 5:30pm tan 8pm
Dydd Mawrth a Dydd Iau 12pm tan 8pm
Dydd Gwener 10am tan 5pm
Dydd Sadwrn 11am tan 3pm