Dydd Sul 11 Rhagfyr 2022 / Sunday 11th December 2022

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd ein porth taliadau ar-lein ar gael rhwng 6.00am a 10.00am ddydd Sul 11 Rhagfyr 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi.

Due to essential maintenance our online payments portal will be unavailable between 06:00am and 10:00am on Sunday 11th December 2022.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Siopa yng Nghoed Duon

Mae Coed Duon yn cynnig dewis eang o siopau annibynnol ac ambell frand mawr gan gynnwys Argos, Peacocks, Boots, Poundland, Store 21, Iceland a Superdrug.

Mae pobl yn cael eu denu yma gan yr amrywiaeth o fanwerthwyr ar un o strydoedd mawr lletaf Cymoedd De Cymru. Mae canol y dref hefyd yn gartref i Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Sut i gyrraedd yno

Mae’n hawdd cyrraedd canol tref Coed Duon ar fws, trên neu mewn car. Cymerwch gip ar yr adran cludiant teithwyr lle mae gwybodaeth am weithredwyr bws, trên a thacsi, ynghyd â chostau ac amserlenni.

Os ydych chi’n teithio mewn car, mae digon o lefydd parcio ar gael. Darllenwch yr adran parcio ceir am wybodaeth am le i barcio yng Nghoed Duon.

Blackwood defining the future

Cysylltwch â ni