Siopa yng Nghoed Duon

Mae Coed Duon yn cynnig dewis eang o siopau annibynnol ac ambell frand mawr gan gynnwys Peacocks, Boots, Poundland, Iceland a Superdrug.

Mae pobl yn cael eu denu yma gan yr amrywiaeth o fanwerthwyr ar un o strydoedd mawr lletaf Cymoedd De Cymru. Mae canol y dref hefyd yn gartref i Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Sut i gyrraedd yno

Mae’n hawdd cyrraedd canol tref Coed Duon ar fws, trên neu mewn car. Cymerwch gip ar yr adran cludiant teithwyr lle mae gwybodaeth am weithredwyr bws, trên a thacsi, ynghyd â chostau ac amserlenni.

Os ydych chi’n teithio mewn car, mae digon o lefydd parcio ar gael. Darllenwch yr adran parcio ceir am wybodaeth am le i barcio yng Nghoed Duon.

Blackwood defining the future

Cysylltwch â ni